Συμμετείχα στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμαριάς, με θέμα: «Πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης».

Ο Δήμος Καλαμαριάς υπέγραψε «Σύμφωνο Συνεργασίας» με το τμήμα για τα δικαιώματα του παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.
Ως συντονίστρια της καμπάνιας στην Ελλάδα, αναφέρθηκα στον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί μπορεί να διακρίνει το «καλό» από το «κακό μυστικό». Η μυστικότητα αποτελεί την τακτική που εφαρμόζουν συνήθως όσοι διαπράττουν το αδίκημα της σεξουαλικής κακοποίησης. Ως εκ τούτου, οι δράστες για να διατηρήσουν κρυφή τη παρενόχληση, ζητούν από το παιδί να τη κρατήσει μυστική. Έτσι, το παιδί δεν αποκαλύπτει κάτι και ο δράστης συνεχίζει την κακοποιητική συμπεριφορά.
Είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε στο παιδί ότι όποιο μυστικό τους δημιουργεί άγχος, αμηχανία ή στεναχώρια δε θεωρείται «καλό» και δε θα πρέπει να το κρατούν μέσα τους, αλλά θα πρέπει να το πουν σε κάποιον ενήλικα που εμπιστεύονται.