Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για την επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

με τίτλο: «Κύρωση α) της Συμφωνίας για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και β) του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνολογικής, Εκπαιδευτικής και Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών».
Με τη κύρωση της συμφωνίας διευρύνεται η συνεργασία της Ελλάδας και των ΗΠΑ στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η συμφωνία και οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα αποτελούν επιστέγασμα της σταθερής σχέσης συνεργασίας τους, αλλά και επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει ο Πρωθυπουργός από τη νέα αμερικανική ηγεσία.