Η καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» ευχαριστεί θερμά την εταιρία «ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας Α.Β.Ε.Ε.» που στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επιλέγει να στηρίξει τους στόχους και τα μηνύματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκινά διαδικτυακή καμπάνια για πρώτη φορά, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, με σκοπό τη διάδοση των μηνυμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.