Συμμετείχα στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας»

📍Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τον έλεγχο διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών.
📍Αντικείμενο του νομοσχεδίου:
α) ρυθμίσεις για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,
β) ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
γ) ρυθμίσεις θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19