Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, συζητήσαμε με φορείς του τουρισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου στο χώρο του τουρισμού.

📍 Εξετάσαμε τρόπους συνεργασίας για την πρόληψη και τον εντοπισμό κρουσμάτων παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης σε τουριστικά καταλύματα.
 
📍 Συνδιοργανωσαμε ήδη ενημερωτικές εκδηλώσεις στα ΙΕΚ Τουρισμού, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές Ξεναγών.
 
📍 Συζητήσαμε τη δυνατότητα θεσμοθέτησης Υπευθύνου Αναφοράς σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες καθώς επίσης και την προοπτική διανομής ενημερωτικού υλικού.
 
📍 Η συνεργασία με τους φορείς Τουρισμού συνεχίζεται γόνιμα και αποτελεσματικά στην κατεύθυνση προστασίας των παιδιών.