Συμμετείχα στη διαδικτυακή εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής, το Γραφείο Ισότητας της ΕΝ.ΠΕ και η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, με θέμα: «Η ενδοοικογενειακή βία και το #metoo στην Ελλάδα».

Ως Συντονίστρια της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» στην Ελλάδα, με αποστολή την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας με τα εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, μίλησα για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκα στον «Κανόνα του Εσώρουχου», ο οποίος διαφοροποιεί το «καλό» από το «κακό άγγιγμα». Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται στο ότι τα μικρά παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ του αγγίγματος που επιτρέπεται και εκείνου που θεωρείται ανάρμοστο. Ως εκ τούτου, το εμφανές όριο που είναι εύκολο να θυμούνται τα μικρά παιδιά για το «κακό άγγιγμα» είναι στη περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχο, διότι αυτή η περιοχή είναι προσωπική. Τα αγγίγματα στις άλλες περιοχές του σώματος θεωρούνται τα «καλά αγγίγματα». Ωστόσο, το παιδί πρέπει να γνωρίζει ότι έχει δικαίωμα να αρνηθεί ακόμη και ένα «καλό άγγιγμα», εφόσον δεν το επιθυμεί.
Επίσης, έδωσα έμφαση στο ότι οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά ότι δεν είναι σωστό να κοιτάει ή να αγγίζει κανείς τα απόκρυφα σημεία του σώματος τους, ούτε να τους ζητάει να δουν ή να αγγίξουν αυτά τα σημεία στο σώμα κάποιου άλλου.