Συμμετείχα μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή».

Με το παρόν νομοσχέδιο θεσμοθετείται μία ολοκληρωμένη και συνεκτική εθνική στρατηγική για τον νησιωτικό χώρο. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, κίνητρα παραμονής και συγκράτησης του πληθυσμού στα μικρά και πολύ μικρά νησιά της χώρας μας, να ενισχυθεί η θαλάσσια οικονομία και να προωθηθεί η «νησιωτική συνοχή».