Συμμετείχα μέσω τηλεδιάσκεψης στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με θέμα την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Συμμετείχα μέσω τηλεδιάσκεψης στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με θέμα την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το ιστορικό μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες.
Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που ρυθμίζει μια σειρά θεμάτων Πολιτισμού. Ειδικότερα ρυθμίζει θέματα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωση των αρχαιολογικών χώρων και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους επισκέπτες, αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν της χώρας και προσελκύοντας επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.
Παρέχει διευκολύνσεις για τον εμπλουτισμό των μόνιμων εκθέσεων του εξωτερικού, ενισχύει τις δυνατότητες παροχής επενδυτικών κινήτρων σε αλλοδαπές εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και ταυτόχρονα ενισχύει μουσεία και προβάλλει την πολιτιστικής μας κληρονομιά σε όλη την επικράτεια.
Ο Πολιτισμός είναι η μεγάλη δύναμη της χώρας μας και νομοσχέδια σαν αυτό δημιουργούν τις προϋποθέσεις να προβληθεί ακόμη περισσότερο και να αποτελέσει μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.