Συμμετείχα μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθέριας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Το Νομοσχέδιο αποτελεί μια τομή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου στο επίπεδο των πανεπιστημίων του εξωτερικού. Με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου αναβαθμίζεται η ποιότητα των σπουδών, προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία και βελτιώνεται το ακαδημαϊκό περιβάλλον.