Συζήτηση στην Επιτροπή για το #νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης

Με τις νέες διατάξεις, μεταξύ άλλων:

📍 Ενισχύουμε τις ειδικές μορφές τουρισμού, με έμφαση στον ιατρικό, τον ιαματικό, τον αλιευτικό τουρισμό, τον οινοτουρισμό αλλά και τον τουρισμό ευεξίας, που μάλιστα, αποτελούν και πεδία αρμοδιότητας μου

📍 Εκσυγχρονίζουμε το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στο επάγγελμα των ξεναγών, διασφαλίζοντας παράλληλα και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τουρίστες

📍 Αναβαθμίζουμε την τουριστική εκπαίδευση, εφοδιάζοντας τους σπουδαστές μας με πραγματικές γνώσεις & δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα, ενισχύουμε τις τουριστικές σχολές, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών τους

🎯 Όλες οι προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου μας, στοχεύουν στη δημιουργία ενός τουριστικού μοντέλου, που ανταποκρίνεται ολοένα και περισσότερο στις νέες, αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς.

🇬🇷 Με απόλυτη προσήλωση στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας!