Στο Υπουργείο Τουρισμού υποδέχτηκα τα σημαντικά στελέχη της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΜΕΚΥ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που υποστηρίζουν τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ), Σταύρο Γαβρόγλου, Γιώργο Αθανασίου, Στέλιο Γιαννουλάκη και Βάιο Κώτσιο.

📌 Ζήτησα τη συνδρομή των εξαιρετικών αυτών επιστημόνων για να προσδιορίσουμε μαζί τις ανάγκες σε απασχολούμενους στον Τουρισμό ώστε να διαμορφώσουμε κατάλληλα το περιεχόμενο της Τουριστικής Εκπαίδευσης που παρέχεται από τις Σχολές του Υπουργείου Τουρισμού, να ενισχύσουμε τις δεξιότητες που απαιτείται να διαθέτουν όσοι και όσες επιθυμούν να εργαστούν για τον τουρισμό και να εντοπίσουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τουρισμό ανά Περιφέρεια και Δήμο, ώστε να αναπτύξουμε τις Ειδικές Μορφές Τουρισμού, που αποτελούν τη σημαντικότερη παράμετρο για τη βιωσιμότητα του Ελληνικού Τουρισμού.

📌 Διαπιστώσαμε ότι ο Τουρισμός συνεισφέρει το 9% της συνολικής απασχόλησης της χώρας. Το 75% της συνεισφοράς αυτής προέρχεται από την Εστίαση και το υπόλοιπο από τα Καταλύματα. Την περίοδο 2011-2022, η απασχόληση στον Τουρισμό παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση (27,5%). Σύμφωνα με προβλέψεις του Μηχανισμού Διάγνωσης, η ενίσχυση της απασχόλησης του εν λόγω κλάδου θα συνεχιστεί την επόμενη πενταετία.

📌 Στόχος του ΜΔΑΑΕ είναι ο έγκυρος και έγκαιρος προσδιορισμός της προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων και δεξιοτήτων ανά φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, καθεστώς απασχόλησης και είδος σύμβασης, σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου, για την υποστήριξη του τεκμηριωμένου σχεδιασμού πολιτικών.

📌 Θερμά συγχαρητήρια για το τόσο χρήσιμο, σύγχρονο και αξιόπιστο αποτέλεσμα της δουλειάς τους!