Συνόδευσα τη Μαρία Συρεγγέλα Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΟΝΝΕΔ, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα, με θέμα «Το δημογραφικό ζήτημα – Η στήριξη των νέων οικογενειών».

Η επίλυση του δημογραφικού βρίσκεται ανάμεσα στις προτεραιότητες που έχει θέσει η Κυβέρνηση. Προωθούμε μέτρα για την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, μέτρα που στηρίζουν και διευκολύνουν την απόφαση κάποιου να αποκτήσει παιδί, καθώς και μέτρα για την ουσιαστική ισότητα των φύλων.
Θα ήθελα να συγχαρώ την ΟΝΝΕΔ και τον Πρόεδρο της οργάνωσης, Παύλο Μαρινάκη για την πρωτοβουλία τους να αναδείξουν ένα τόσο επίκαιρο και καίριο ζήτημα.