Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσα Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα ««Ένταξη της Κοινωνιολογίας στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων»

Ρωτώ την Υπουργό:
Θα μπορούσε να παραμείνει το μάθημα της Κοινωνιολογίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν, κατ’ αναλογία της δεύτερης ομάδας προσανατολισμού, δύο κατευθύνσεις σπουδών στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, η μία με εξεταζόμενο μάθημα τα Λατινικά και η άλλη με εξεταζόμενο μάθημα την Κοινωνιολογία;