Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς

Συμμετείχα μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς.