Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με θέμα: «Ειδική εκπαίδευση εισαγγελικών λειτουργών για τη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης παιδιών».
Ρωτώ τον Υπουργό:
1. Μπορούν να προβλεφθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εξειδικευμένα μαθήματα και περισσότερες ώρες επιμόρφωσης στο αντικείμενο της κακοποίησης ανηλίκων;
2. Μπορεί να προβλεφθεί με δαπάνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης η δια βίου κατάρτιση των εισαγγελικών λειτουργών σε θέματα κακοποίησης ανηλίκων με ειδικά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό;