Στην επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στη Θεσσαλονίκη είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, με επίκεντρο την ασφάλεια και προστασία των πολιτών. Παρόντες στη συνάντηση, συνάδελφοι βουλευτές Θεσσαλονικης.

🔸Μεταξύ άλλων, αναφερθήκαμε στη σύσταση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) και την εκπαίδευση των 400 Ειδικών Φρουρών, που τις στελεχώνουν.
🔸Η Ελληνική Αστυνομία έχει τη δυνατότητα πλέον να παρεμβαίνει όταν οι πρυτανικές αρχές καταγγέλλουν παράνομες πράξεις. Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας του ελληνικού πανεπιστημίου.