Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρο Βασιλικό συζητήσαμε για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στον χώρο του τουρισμού και τις δυνατότητες και προοπτικές συνεργασίας με τον ξενοδοχειακό κλάδο στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση.

📍Οι επαγγελματίες του χώρου θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα, ώστε να αναγνωρίζουν περιστατικά κακοποίησης και να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναφορά τέτοιων υπονοιών στις αρμόδιες αρχές.
📍Ο νέος υπό ίδρυση φορέας του ΞΕΕ “HOTELS FOR” που έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.