Συναντήθηκα διαδικτυακά με μέλη της κεντρικής διοίκησης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, με αντικείμενο διάσκεψης τη διευκόλυνση του έργου της ομάδας, ως προς την πρόσβαση των μελών της σε σημεία συντήρησης εξοπλισμού σε καταφύγια του Ολύμπου, καθώς και στην απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής της στις επιχειρήσεις διάσωσης σε συνεννόηση με τις ομάδες της ΕΜΑΚ και υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) επιτελεί σημαντικό ερευνητικό και διασωστικό έργο.
Παρέχει βοήθεια στο κοινωνικό σύνολο με τη μορφή ανθρωπιστικών αποστολών, επείγουσα επισιτιστική, αναπτυξιακή και κάθε άλλης μορφής βοήθεια.