Εισήγησή μου στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα:

«Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης της από 2.2.2018 Σύμβασης Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», στην Ολομέλεια της Βουλής στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του παραπάνω νομοσχεδίου.

📍Αναφέρθηκα στα οφέλη που φέρνει το νέο σχέδιο νόμου μεταξύ των οποίων στην αύξηση της δυνατότητας πρόσδεσης περισσότερων και μεγαλύτερων πλοίων («Ultra Large Container Vessels») χωρητικότητας έως και είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) «TEUs».
Αυξάνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης και διακίνησης μεγαλύτερων όγκων εμπορευματοκιβωτίων και ως εκ τούτου:
• αυξάνεται η αποδοτικότητα στη λειτουργία του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων,
• αυξάνεται το αποδιδόμενο ετήσιο αντάλλαγμα στο ελληνικό Δημόσιο και
• αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το Λιμάνι Θεσσαλονίκης ως πύλη εισόδου και εξόδου στις περιοχές των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

📍Επιπλέον, με τη χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας με αυτοματοποιημένα συστήματα ηλεκτροκίνητων αντί ντιζελοκίνητων μηχανημάτων, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου, μεγαλύτερη ασφάλεια, αύξηση της αποδοτικότητας/τ.μ. και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παραγόμενου θορύβου και όχλησης των όμορων αστικών περιοχών.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #nd #ΝέαΔημοκρατία #Βουλή #Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής #ΥΝΑΝΠ