Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου εισηγήθηκα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα:

«Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης της από 2.2.2018 Σύμβασης Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» επι των άρθρων.

📍Στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

▪️Η ύπαρξη επαρκούς χρόνου, προκειμένου να αναλυθούν με πληρότητα όλες οι παράμετροι που αφορούν την επένδυση, καθώς και να εκπονηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο οι απαιτούμενες μελέτες.

▪️Η ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του λιμένα Θεσσαλονίκης σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο και η διατήρηση της αξίας των δομών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς η βελτίωση και η αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα συνεισφέρουν στην αύξηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας έναντι ανταγωνιστικών λιμένων των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #nd #ΝέαΔημοκρατία #Βουλή #ΕπιτροπήΠαραγωγής #Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής #ΥΝΑΝΠ