Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετέχω σε ένα κύκλο ομιλιών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης του αστυνομικού προσωπικού των Επιχειρησιακών Αστυνομικών Υπηρεσιών.

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην ανάγκη επιμόρφωσης που προκύπτει από την υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης της χώρας για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Μίλησα για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης παρουσιάζοντας τα σημαντικά μηνύματα και τα ενημερωτικά εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης που μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να βάλει τα όρια του και να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά ταυτόχρονα να σπάσει τη σιωπή του αν κάτι συμβεί.
Αναφέρθηκα σε ζητήματα που πρέπει να γνωρίζει το αστυνομικό προσωπικό που χειρίζεται περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των αστυνομικού προσωπικού κατά την κατάθεση του παιδιού-θύματος.
Επίσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών απο τη Σεξουαλικη Κακοποίηση και Εκμετάλλευση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ανέδειξα τη σημασία δημιουργίας ενός ενιαίου Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων για τη μία και μόνη δικανική εξέταση του παιδιού-θύματος, ώστε να αποφεύγεται η επαναθυματοποίησή του από επαναλαμβανόμενες καταθέσεις.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά κύκλους επιμόρφωσης καθορισμένου αριθμού αστυνομικών, οι οποίοι στη συνέχεια θα αξιοποιηθούν για την επιμόρφωση του λοιπού αστυνομικού προσωπικού. Συνολικά θα επιμορφωθούν περίπου 20.000 αστυνομικοί.