Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν.3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς».

🔸Είναι πολύ μεγάλη η σημασία του νέου νομοθετήματος σε εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1 για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ανάγκη προσαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού της χώρας στην ψηφιακή εποχή.

🔸Σε έναν ανταγωνισμό που πλέον κινείται με υψηλές ταχύτητες και με ψηφιακό τρόπο, προχωράμε στον εκσυγχρονισμό του δικαίου για αυτή τη μετάβαση, έχοντας ως σκοπό να επιβάλλονται με την ίδια αποτελεσματικότητα οι κανόνες ανταγωνισμού.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #photooftheday #nd #ΝέαΔημοκρατία #Βουλή #ΕπιτροπήΠαραγωγής #δίκαιοανταγωνισμού #εκσυγχρονισμόςδικαίου #ψηφιακήεποχή