Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα συζήτησης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα: «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης».

🔺Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων, το ζήτημα των προκλήσεων που θέτουν ενώπιον των εθνικών τουριστικών προορισμών οι αλλαγές που συντελούνται στη βιομηχανία του τουρισμού, τόσο στο περιφερειακό όσο και στο παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της δημιουργίας αλληλένδετων δομών, των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (ΟΔΠΠ) και του Τοπικού ή Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης που δύναται να συστήσει κάθε ΟΔΠΠ.

🔺Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι περιοχές οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

🔺Επιπλέον, για πρώτη φορά υπάρχει ένα θεσμικό και αποτελεσματικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών.

🔺Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η ανάδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών της χώρας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #photooftheday #nd #ΝέαΔημοκρατία #Βουλή #ΕπιτροπήΠαραγωγής #tourism #τουριστικήανάπτυξη #ιαματικέςπηγές #τουριστικοίπροορισμοί #ΥπουργείοΤουρισμού #ministryoftourismgreece #allyouwantisgreece