Με τη Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού και Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρου του Παιδιού συζητήσαμε για την αναγκαιότητα υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση και την κινητοποίηση όλων των θεσμικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας για την εξάλειψη του φαινομένου.

Μηδενική ανοχή απέναντι στην σεξουαλική βία κατά των παιδιών.
Μεταξύ άλλων, τονίστηκε ότι το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης πρέπει να διδάσκεται καθολικά σε όλα τα σχολεία και ότι απαιτείται ένας κοινός συντονισμός δράσεων των υπηρεσιών που ασχολούνται με την προστασία των παιδιών.