Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση συζητήσαμε με την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου στο χώρο του τουρισμού.

📍Η συνεργασία με φορείς του τουρισμού έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, για τα σημεία αναγνώρισής του καθώς και για τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναφορά τέτοιων υπονοιών ή καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές.