Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», που πρόσφατα ψηφίστηκε.

Είναι μια πολύ κρίσιμη νομοθετική παρέμβαση στο μείζον θέμα της ανάπτυξης στο οποίο η χώρα επενδύει όλες της τις δυνάμεις.
Η εθνική ανάπτυξη αποτελεί το βασικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα μέσα από ένα σύγχρονο πλαίσιο θα μπορέσει να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς και θεαματικά αποτελέσματα σε κρίσιμους δείκτες, όπως η ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση, η αύξηση του ΑΕΠ, οι εξαγωγές, οι επενδύσεις, το συνολικό outlook της ελληνικής οικονομίας.