Ορισμός Υπευθύνων στους ΟΤΑ για θέματα αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών

🔹Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση που πρόσφατα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, δρομολογείται η σύσταση δικτύου εξειδικευμένων στελεχών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, καθώς στο πλαίσιο της εγγύτητας στον πολίτη, οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.
🔹Η δημιουργία ενός εξειδικευμένου δικτύου θα βοηθήσει στην πρόληψη, προώθηση, υλοποίηση, συντονισμό και αξιολόγηση στοχευμένων δράσεων, με στόχο τη μείωση των περιστατικών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.
Κάθε δήμος θα ορίσει έναν τακτικό υπάλληλο, ο οποίος θα αποτελεί τον άμεσα υπεύθυνο για τα θέματα αντιμετώπισης κακοποίησης των παιδιών. Ως εκ τούτου, το Δίκτυο θα αποτελείται από δημοσίους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών που άμεσα ή έμμεσα απευθύνονται σε θύματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και μπορούν να συμβάλουν δραστικά στην πρόληψη του φαινομένου ή και στη διαδικασία αναγνώρισης και εντοπισμού της ευαλωτότητας ή/και στην εξάλειψη της.
🔹Τα μέλη του Δικτύου θα :
-Λαμβάνουν ενημέρωση για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών,
-Επιμορφώνονται σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),
-Μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες, τεχνογνωσία, εμπειρίες και καλές πρακτικές,
– Οργανώνουν κοινές δράσεις
Ονειρευόμαστε μια κοινωνία με μηδενική ανοχή στην παιδική κακοποίηση. Ας εργαστούμε, ώστε να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό κύκλο εμπιστοσύνης και ασφάλειας για κάθε παιδί. Είναι δύσκολο για τα παιδιά να μιλήσουν. Εμείς οφείλουμε να σπάσουμε τη σιωπή. Όλοι μαζί κοινωνία και πολιτεία σπάμε την σιωπή για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.