Η καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» στοχεύει μέσα από τους στίχους των τραγουδιών των animation videos, να περάσει απλά μηνύματα προστασίας που μπορούν γίνουν εύκολα κατανοητά από τα παιδιά.

Ένα από τα τραγούδια με τίτλο: «Το σώμα μου, μου ανήκει» αναφέρεται στο δικαίωμα που έχει κάθε παιδί να ορίζει το σώμα του. Επίσης, εστιάζει σε δύο βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας, να μάθει το παιδί να ξεχωρίζει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και σε ένα κακό άγγιγμα και τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό μυστικό.
Ταυτόχρονα, παροτρύνει το παιδί στη περίπτωση που κάτι συμβεί να απευθυνθεί σε κάποιον που εμπιστεύεται, προκειμένου να πάρει βοήθεια.