Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων Π.Ε.Μ.Φ.Η, Στέλιο Προσαλίκα και την Αντιπρόεδρο Έλενα Πασχαλέρη στη Βουλή.

📍Θέμα συζήτησης οι αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις για την περίθαλψη των ατόμων της τρίτης ηλικίας και η διερεύνηση σειράς θεμάτων που άπτονται των ηλικιωμένων ατόμων προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις για την άσκηση πολιτικής, που στοχεύει στην ευημερία τους αλλά και σε μια κοινωνία πιο φιλική απέναντι τους.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #nd #ΝέαΔημοκρατία #pemfi #ηλικιωμέναάτομα #τρίτηηλικία