Στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν: Α. Προετοιμασία φακέλου για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Β. Καθιέρωση Ημέρας Απόδημου Ελληνισμού.

Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία που είναι βέβαιο πως θα βρει στήριξη σε όλες τις χώρες του κόσμου που έχουν δανειστεί αξίες και ιδανικά από τον ελληνικό πολιτισμό. Τα ελληνικά είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου και της σοφίας αιώνων.
Η καθιέρωση Ημέρας Απόδημου Ελληνισμού αποτελεί μια ξεχωριστή τιμή προς τους Έλληνες της διασποράς και μια ιστορική εθνική υποχρέωση προς τους Έλληνες που κρατούν τη σημαία και τιμούν την Ελλάδα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.