Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση».

♦️Το νομοσχέδιο έχει ως αντικείμενο τον περεταίρω εκσυγχρονισμό των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
♦️Ο ΕΦΚΑ όπως και εκατοντάδες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις έχουν περάσει τα τελευταία δύο χρόνια στην ψηφιακή εποχή.
♦️Είναι σημαντικό ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ να αναβαθμίζεται διαρκώς παρέχοντας υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων, να μειώνει την γραφειοκρατία και τις αναμονές για εξυπηρέτηση και να συμβάλλει σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος.