Κατά τη δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: “Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις”

που συζητήθηκε στην Eπιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, αναφέρθηκα συνοπτικά στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν στο κρίσιμο θέμα της αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, στην δημιουργία νέου αθλητικού πλαισίου για τον αθλητικό εθελοντισμό και για τον πνευματικό, ηλεκτρονικό και εργασιακό αθλητισμό καθώς και για την τροποποίηση διατάξεων του ν. 2725/1999.
➡️ Τόνισα τη χρησιμότητα των νέων διατάξεων και αναφέρθηκα στα άμεσα νομοθετικά αντανακλαστικά της κυβέρνησης στο θέμα της οπαδικής βίας:
“Η κυβέρνηση, ενεργώντας με ταχύτητα, εισάγει αυστηρό πλαίσιο διατάξεων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, ανταποκρινόμενη στο αίτημα εκατομμυρίων Ελλήνων αλλά και στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν από την οπαδική βία. Με πιο ελεγχόμενο πλαίσιο λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, με πολύ αυστηρότερες ποινές για τους δράστες, με μηδενική ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Παράλληλα θεσμοθετεί τον αθλητικό εθελοντισμό, δημιουργεί κανονιστικό πλαίσιο για τον πνευματικό, ηλεκτρονικό και εργασιακό αθλητισμό και εκσυγχρονίζει την αθλητική νομοθεσία”