Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: α) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη θεσμική συνεργασία στις θαλάσσιες μεταφορές» και β) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας για τις θαλάσσιες μεταφορές».

Συζητήσαμε για την επικύρωση δυο διεθνών διμερών συμφωνιών για τις θαλάσσιες μεταφορές, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Δημοκρατία της Τυνησίας, τονίζοντας το σημαντικό ρόλο της χώρας μας στην εμπορική και επιβατική ναυτιλία.
🔸Η Ελλάδα διευρύνει τις συμφωνίες της με ξένες χώρες σε ένα αντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομική της ανάπτυξη.
🔸Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν μεγάλο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς και είναι εξαιρετικά κρίσιμο η χώρα μας να συμμετέχει σε τέτοιου είδους διεθνείς συμφωνίες.