Στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το περίπτερο του Πανελλήνιο Συλλόγου Παραπληγικών του Παραρτήματος Μακεδονίας Θράκης και να συνομιλήσω με τα μέλη του Συλλόγου.

🟡 Το Παράρτημα Μακεδονίας – Θράκης του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών από το 1982 εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί τον εκφραστής των παραπληγικών, τετραπληγικών και βαριά κινητικά αναπήρων σε όλη την Βόρεια Ελλάδα.
🟡 Κύριος σκοπός του συλλόγου ήταν και είναι η κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με βαριές κινητικές αναπηρίες, η αλληλοαποδοχή τους από την κοινωνία καθώς και η παροχή οδηγιών στα μέλη του στις διάφορες επαφές τους με κάθε εμπλεκόμενο φορέα, που έχει σχέση με την αναπηρία για την βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών ζωής τους.