Το Υπουργείο Υγείας ξεκινά καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με το εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στο θέμα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

🔺Στο περίπτερό του Υπουργείου Υγειας στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης , βρίσκονται καθημερινά εθελοντές οι οποίοι ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες σχετικά με τις καινοτόμες αλλαγές και τα πολλαπλά οφέλη που εισάγει ο νέος νόμος, ενω ταυτόχρονα διανέμουν το σχετικό έντυπο υλικό.