Σήμερα Πέμπτη 14/03/2024 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για Όλους 2024» το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά αυξημένη επιδότηση, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να κάνουν διακοπές.

🔹Το ισχυρό κοινωνικό πρόσημο του νέου προγράμματος είναι βελτιωμένο προς όφελος των δικαιούχων του και ταυτόχρονα αναπτυξιακό προς όφελος συνολικά του ελληνικού τουρισμού.

🔹Το Υπουργείο Τουρισμού ανταποκρίνεται στο πολλαπλό στοίχημα, να καλύψει την ανάγκη για διακοπές ιδιαίτερα σε όσους δεν μπορούν εύκολα να τις πραγματοποιήσουν, να προωθήσει τη βιωσιμότητα των προορισμών και να επεκτείνει την τουριστική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα πέρα από τους συνήθεις μήνες αιχμής.

🔹Με επικαιροποιημένο σχεδιασμό, το πρόγραμμα έχει καινούργια χαρακτηριστικά:
▪αύξηση του κριτηρίου εισοδήματος για όλους κατά 3.000 ευρώ σε σύγκριση με 2022-2023,
▪αύξηση του ποσού στη γενική κατηγορία από 150 ευρώ σε 200 ευρώ για όλους,
▪θέσπιση νέων κατηγοριών ειδικών κοινωνικών ομάδων που θα λάβουν 300 ευρώ επιχορήγηση:
✔συνταξιούχοι όλων των ταμείων,
✔έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία+ τέκνα,
✔άγαμοι και σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα,
▪ειδική πρόβλεψη για διπλασιασμό της επιχορήγησης για συμπολίτες μας ΑμεΑ ή με τέκνα ΑμεΑ, από 200 ευρώ σε 400 ευρώ

🔹Με το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024», οι δικαιούχοι μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, στο πιστωτικό ίδρυμα που θα επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησης (Alpha Bank, Eurobank, Viva Wallet) την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν έως 31.12.2024.

🔹Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
14/3/2024 έως και 1/4/2024

🔹Ευχαριστώ όλες κι όλους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και στην Κοινωνία της Πληροφορίας, που εργαζόμενοι συστηματικά οδήγησαν την επίτευξη του εγχειρήματος.