Διαδικτυακή ημερίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμμετείχα στο διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «All on board – all online» στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.
Η ημερίδα οργανώθηκε από το Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού (Children’s Rights Division) του Συμβουλίου της Ευρώπης με συντονίστρια την επικεφαλής του Τμήματος κυρία Regina Jensdottir.
Σκοπός της ημερίδας ήταν να παρουσιαστεί ένα νέο «Εγχειρίδιο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον».
Τα παιδιά αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους στο διαδίκτυο, που μπορεί να οδηγήσουν σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Το νέο Εγχειρίδιο συμπληρώνει τις οδηγίες που ενέκρινε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που ασχολούνται συγκεκριμένα με τα διαδικτυακά δικαιώματα και την προστασία των παιδιών. Θα βοηθήσει στη διαμόρφωση εθνικού πλαισίου και πολιτικών για κάθε χώρα, καθώς και στην παροχή ερμηνευτικής και πρακτικής καθοδήγησης για τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών στο Διαδίκτυο.