Ως επικεφαλής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από την Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, συναντήθηκα με στελέχη του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που έχουν εντοπιστεί αλλά και για την επίτευξη βασικών στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν:
• την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης,
• την συνηγορία και συμβολή τους στη σύνταξη διοικητικών πράξεων για την θέσπιση του Εθνικού Αρχείου Καταγραφής.
• την διαμόρφωση εκπαιδευτικού πλάνου για τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά, αποσκοπώντας στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.