Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση είχα μια γόνιμη συζήτηση με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο.

Αναφέρθηκα στις νέες πολιτικές που εγκαινιάζει το ΕΣΔ στην κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών:
▪️Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων. Θα γίνεται υποχρεωτική εγγραφή, από τις υπηρεσίες, όλων των περιστατικών που έρχονται στην αντίληψή τους και θα οριστούν οι επαγγελματίες που θα έχουν δικαίωμα καταγραφής και διαβαθμισμένης πρόσβασης στο αρχείο αυτό.
▪️Ενιαίο Εθνικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσμάτων. Ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών δικαιοσύνης, προστασίας του πολίτη, υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης καλύπτοντας όλες τις φάσεις της παρέμβασης.
▪️Πλαίσιο ελέγχου εργαζομένων και εθελοντών / Ειδικό Ποινικό Μητρώο για αδικήματα σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων. Το προσωπικό (εργαζόμενοι και εθελοντές) που έρχεται σε καθημερινή επαφή με παιδιά, θα πρέπει να προσκομίζει υποχρεωτικά ανάλογο πιστοποιητικό χωρίς περίοδο παραγραφής αδικημάτων.
▪️Πολιτικές Προστασίας του Παιδιού και ορισμός Υπευθύνων Παιδικής Προστασίας, με σαφείς και δεσμευτικές προβλέψεις, για τη διαβίβαση στον εισαγγελέα ή στην αστυνομία κάθε περίπτωσης καταγγελίας ή υπόνοιας σεξουαλικής θυματοποίησης ανηλίκου.
▪️Εκπαίδευση Επαγγελματιών όλων των υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά στην πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών.
Τέλος, συζητήσαμε τρόπους ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ευαίσθητο αυτό θέμα όλων των γιατρών και ειδικά των παιδιάτρων.