Πραγματοποίησα διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τη Διευθύντρια Βανέσα Σημαντηράκη @vanessasimantiraki και τα στελέχη της Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης.

🔹 Συζητήσαμε για ζητήματα λειτουργίας της Σχολής, εντοπίσαμε τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες της και συμφωνήσαμε για την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της.

🔹 Προσδιορίσαμε ότι στην επικείμενη συνάντησή μας στην Κρήτη θα αναπτύξουμε αναλυτικά τις προτάσεις μας για την αναβάθμιση των σπουδών των ΑΣΤΕ και τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.