Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για την επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Ο νόμος προβλέπει μια σειρά ρυθμίσεων ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης, όπως τη διαδικασία απλουστευμένης αδειοδότησης, σε θέματα που επί χρόνια δημιουργούσαν ένα περιβάλλον εχθρικό στις εγχώριες και ξένες επενδύσεις. Η απλούστευση των διαδικασιών, με ταυτόχρονη προστασία του δημοσίου συμφέροντος, θα έχει θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και σε συνδυασμό με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, θα κάνει ξανά την Ελλάδα έναν πολύ ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Thessaloniki #photooftheday #Βουλή #ΕπιτροπήΠαραγωγής #ΥπουργείοΑνάπτυξηςκαιΕπενδύσεων #ανάπτυξη #επενδύσεις #παραγωγικότητα #ψηφιακόςμετασχηματισμός #ελληνικήοικονομία