Ο Κανόνας του Εσώρουχου – Βίντεο 9

♦️Περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης ή βίας. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε παιδί ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, κοινωνικής τάξης και θρησκείας.
♦️Συχνότατα ο δράστης είναι άτομο που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται. Ενδεχομένως να είναι ακόμη και κάποιο άλλο παιδί.
♦️Το βασικότερο στοιχείο είναι η καλή επικοινωνία με το παιδί. Προϋποθέτει εξωστρέφεια, ειλικρίνεια, ευθύτητα, αποφασιστικότητα και μία ατμόσφαιρα φιλική που δεν καλλιεργεί το φόβο.
♦️Κανένα παιδί δεν είναι αρκετά μικρό για να μην ξέρει τον Κανόνα του Εσώρουχου αφού η κακοποίηση δεν γνωρίζει ηλικία.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #nd #ΝέαΔημοκρατία #σπάσετησιωπή #προστασίαπαιδιών #ένασταπέντε #παιδικήσεξουαλικήκακοποίηση #childsexualabuse #councilofEurope #againstchildsexualabuse #σεξουαλικήκακοποίησηανηλίκων#σεξουαλικήεκμετάλλευση #ενημέρωσηπαιδιών #ΗΔύναμητηςΒερονίκης #τομυστικότηςΝίκης