Ο Κανόνας του Εσώρουχου – Βίντεο 8

📍Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν ότι υπάρχουν ομάδες επαγγελματιών, οι οποίες μπορούν να τα βοηθήσουν: (δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, συνήγορος του πολίτη, γιατροί, ο ψυχολόγος στο σχολείο, η αστυνομία) αλλά και ειδικά κέντρα, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν ή και τηλεφωνικές γραμμές, τις οποίες μπορούν να καλέσουν, ώστε να ζητήσουν συμβουλές και βοήθεια.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #nd #ΝέαΔημοκρατία #σπάσετησιωπή #προστασίαπαιδιών #ένασταπέντε #παιδικήσεξουαλικήκακοποίηση #childsexualabuse #councilofEurope #againstchildsexualabuse #σεξουαλικήκακοποίησηανηλίκων#σεξουαλικήεκμετάλλευση #ενημέρωσηπαιδιών #ΗΔύναμητηςΒερονίκης #τομυστικότηςΝίκης