Συμμετείχα στη διαδικτυακή εκπαίδευση του προσωπικού των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) που διοργάνωσε το Τμήμα Διαδικασιών και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα: “Υποδοχή ευάλωτων ατόμων: αναγνώριση ευαλωτότητας και παροχή αρχικής υποστήριξης”.

🔸Ενημέρωσα για τους τρόπους πρόληψης και την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, παρουσίασα όλα τα σημαντικά μηνύματα και τα ενημερωτικά εργαλεία της καμπάνιας ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ, καθώς και τους βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.

🔸Συνολικά έχουν προγραμματιστεί πέντε εκπαιδεύσεις που εστιάζουν στην έννοια της ευαλωτότητας στο πλαίσιο της υποδοχής, εστιάζοντας στις διάφορες κατηγορίες ευάλωτων ατόμων, στους δείκτες ευαλωτότητας, στους προστατευτικούς παράγοντες και στα αρχικά βήματα που πρέπει να γίνουν για την υποστήριξη των αιτούντων με ειδικές ανάγκες υποδοχής.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Thessaloniki #photooftheday #childabuse #enastapente #oneinfivegreece #kids #oneinfivecampaign #tomistikotisnikis #underwearrule #kampaniaenastapente #councilofEurope #okanonastouesorouxou #i_peripeteia_tou_viktora #dimosvolvis #υπουργείομετανάστευσηςκαιασύλου #ευάλωτεςομάδες #ταυτοποίησηκαιυποδοχή