Ομιλία μου στη Βουλή για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις.