Παραβρέθηκα στη συζήτηση της Ειδικης Ημερήσιας Διάταξης της Ολομέλειας της Βουλής με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για την ποιότητα της Δημοκρατίας και του Δημοσίου Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Στη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον διπλό στόχο της κυβέρνησης που αφορά στην ενίσχυση του νομικού οπλοστασίου της χώρας για την τιμωρία των ενόχων αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και στην αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων στο μέλλον με πολιτικές πρόληψης και ενημέρωσης. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι η αυστηροποίηση των ποινών για τα συγκεκριμένα εγκλήματα, αλλαγή των ορίων παραγραφής, η σύσταση ειδικού μητρώου με αυστηρές προϋποθέσεις εγγραφής επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά, η θέσπιση υποχρεωτικού κώδικα δεοντολογίας σε κάθε επιχείρηση, η θέσπιση ειδικού πειθαρχικού παραπτώματος παρενόχλησης στους χώρους εργασίας στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, των γιατρών του ΕΣΥ και των Σωμάτων Ασφαλείας, η επέκταση του προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, η ίδρυση κεντρικής διαδικτυακής πύλης metoo.gov.gr με δυνατότητα υποβολής καταγγελιών σε πραγματικό χρόνο.