Συμμετείχα στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, για τη συζήτηση και ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, με θέμα «Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στην εποχή των Εκθετικών Τεχνολογικών Αλλαγών».

❗️Αναδείχθηκαν ζητήματα τα οποία έχουν λειτουργήσει ως τροχοπέδη κατά τις πρώτες προσπάθειες διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με την οικονομία, καταγράφηκαν προτεινόμενες λύσεις για την ενιαία και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, ενώ υποβλήθηκαν προτάσεις για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με την οικονομία, τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας και την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της σημερινής εποχής των Εκθετικών Τεχνολογικών Αλλαγών.

❗️Μέσω γόνιμης συζήτησης κατέθεσαν τις απόψεις τους, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων της ανώτατης εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού κόσμου, της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας.

❗️Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρονται ευκαιρίες και προοπτικές προκειμένου να παραμένει στη χώρα το νέο επιστημονικό δυναμικό. Επίσης, υπάρχει ανάγκη συνέχισης δράσεων του ΕΣΠΑ, αξιοποίησης των Ελλήνων επιστημόνων-ερευνητών της διασποράς και εν γένει των αποφοίτων των πανεπιστημίων, χρηματοδότησης προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών από επιχειρήσεις και καθιέρωσης ελκυστικής φορολογικής πολιτικής για επιχειρήσεις που επιλέγουν να συνεργαστούν με πανεπιστήμια στο πλαίσιο ερευνητικών συνεργασιών.


#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Thessaloniki #photooftheday #nd #ΝέαΔημοκρατία #Βουλή #ΕπιτροπήΜορφωτικών #ελληνικόπανεπιστήμιο #σπουδές #απόφοιτοι #spinoff #εσπα #καινοτομία #επιχειρηματικότητα