Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για την επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο: «Κύρωση του Παραρτήματος ΧVIII της Διεθνούς Συμβάσεως για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ειδικευμένων Οργανισμών, αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού».

Η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης περί Προνομίων και Ασυλιών των Ειδικευμένων Οργανισμών αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, θα συνεισφέρει στην αξιοπιστία της χώρας μας και στη βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων κατά τη διεξαγωγή διοργανώσεων μεγάλης εμβέλειας.
Επιπλέον, η κύρωση του Παραρτήματος θα διευκολύνει σημαντικά τη διεξαγωγή μεγάλης εμβέλειας διεθνών διοργανώσεων που πρόκειται να συμβάλλουν στην προβολή και προώθηση της χώρας μας.