Ανταποκρινόμενη με ιδιαίτερη χαρά στην πρόσκληση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού απηύθυνα χαιρετισμό στο Συνέδριο με τίτλο: « Από το Ίδρυμα στην Κοινότητα», που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στο πλαίσιο του προγράμματος Child Guarantee με την υποστήριξη της UNICEF.

✏️Οι δράσεις του προγράμματος συμβάλλουν στο εγχείρημα της αποϊδρυματοποίησης και της αναμόρφωσης του συστήματος της παιδικής προστασίας και είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες αντιλήψεις του εναλλακτικού πλαισίου φροντίδας των παιδιών που χρήζουν προστασίας.

✏️Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, 1 στα 5 παιδιά είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού το ποσοστό ανέρχεται στο 16%.

✏️Ως Εθνική Συντονίστρια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων αναφέρθηκα στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης καθώς και στις 11 οριζόντιες διυπουργικές πολιτικές του για την υλοποίηση των οποίων εργάζονται 12 υπουργεία.

✏️Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #nd #ΝέαΔημοκρατία #σπάσετησιωπή #προστασίαπαιδιών #ένασταπέντε #παιδικήσεξουαλικήκακοποίηση #childsexualabuse #councilofEurope #againstchildsexualabuse #σεξουαλικήκακοποίησηανηλίκων #σεξουαλικήεκμετάλλευση #ενημέρωσηπαιδιών #ΕθνικόΣχέδιοΔράσης