Με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), τον πρόεδρο Γιώργο Χότζογλου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νίκο Παπαγεωργίου, συναντηθήκαμε στο Υπουργείο Τουρισμού και συζητήσαμε για θέματα του κλάδου του τουρισμού και του επισιτισμού.

🔹Δώσαμε έμφαση:
▪Σε προτάσεις της ΠΟΕΕΤ για τη δημιουργία από το επόμενο έτος, νέων ειδικοτήτων μετεκπαίδευσης, και την επιλογή νέων πόλεων για να λειτουργήσουν τμήματα μετεκπαίδευσης (άτυπη δια βίου μάθηση) που παρέχει το Υπουργείο Τουρισμού σε εργαζομένους και πρόσκαιρα ανέργους τουριστικών κλάδων, οι απόφοιτοι των οποίων δικαιούνται μισθολογικές αυξήσεις

▪Σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο του τουρισμού και επισιτισμού και στη σημασία που πρέπει να δίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό.